جستجو

معاون اداره ارشاد مازندران خبر داد
 
تفویض اختیار صدور کارت‌های خبرنگاری به استان‌ها
 
 
 

کارت خبرنگاری داخلی برای تمامی خبرنگاران نشریات محلی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و نمایندگان نشریات سراسری در استان به منظور فعالیت خبری در استان مازندران توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صادر می شود.
عباس زارع - معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام این مطلب افزود: در اجرای بند "ه" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر انتقال اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های قابل تفویض به واحدهای استانی و با توجه به توافقات به عمل آمده در جلسات " کمیته تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه‌های ستادی به واحدهای استانی"  اختیار انجام بخشی از وظایف معاونت  امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اداره کل ارشاد استان مازندران تفویض اختیار شده است.
 زارع گفت: صدور کارت‌های خبرنگاری در سراسر کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می‌گرفت که به ادارات کل استان‌ها تفویض اختیار شده است و خبرنگاران می‌توانند با مراجعه به اداره کل ارشاد استان و تشکیل و تکمیل پرونده نسبت به صدور کارت خبرنگاری خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بررسی مجدد و پالایش آمار دقیق و واقعی خبرنگاران فعال در استان مازندران از دغدغه‌های اصلی این اداره کل و خانه مطبوعات استان بوده که با صدور کارت‌های خبرنگاری برطرف می‌شود.
معاون فرهنگی ارشاد استان درباره مدت اعتبار این کارت‌ها افزود: مدت اعتبار کارت‌های خبرنگاری یک‌سال بوده و در صورت ادامه فعالیت خبرنگاران قابل تمدید است. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی