جستجو

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه مازندران- ساری عنوان کرد
 
اجرای کامل قانون تنفس جنگل های شمال نیازمند تامین اعتبار
 
 
 

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری منطقه مازندران- ساری گفت که اجرای کامل قانون تنفس جنگل های شمال ازجمله مدیریت جنگلداری نیاز تامین اعتبار مورد نیاز است.
 ستار بابایی افزود: اگر این اعتباربه طور کامل تامین نشود، اجرای این قانون نیز همانند خروج دام از جنگل با چالشی مواجه می شود که نخواهد توانست نیت قانونگذاران را تامین کند. وی اضافه کرد : براساس قانون طرح تنفس از جنگل باید تا پایان سال جاری با تعیین تکلیف قراردادها به مرحله اجرا برسد و در منطقه ساری نیز با ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تمدید قراردادی که خاتمه یافته،اقدام نشد. بابایی افزود:همچنین درسال جاری حتی یک درخت در جنگل های منطقه ساری نشانه گذاری برای برداشت از سوی شرکت های طرح قرارداد انجام نشده و برداشت های فعلی برخی شرکت ها نیز مربوط به نشانه گذاری های قبل از تصویب این قانون بود. مدیرکل منابع طبیعی مازندران اظهارداشت : در مجموع تا پایان سال جاری به تمام قراردادها با شرکت های برداشت چوب خاتمه داده می شود و این به معنای پایان کاردرجنگل نخواهد بود. وی شرکت های بهره برداری طرف قرداد با منابع طبیعی منطقه ساری را 15 شرکت اعلام کرده که بزرگترین شرکت های بهره برداری شامل نکاء چوب، چوب و کاغذ و فریم نیز در این حوزه فعالیت دارند. بابایی معتقد است اگراعتبار مناسب برای تنفس درجنگل های شمال پرداخت نشود ، ما شاهد تنش های اجتماعی و اقتصادی در منطقه خواهیم بود و این تنش ها کار را برای اجرای طرح و جنگلداری دشوار خواهد کرد. وی بیکار شدن نیروهای طرف قرارداد در شرکت های برداشت چوب، ایجاد مشکل برای بهره برداران سنتی ( ساکنان منطقه) را جرقه ای برای تنش اجتماعی و اقتصادی در منطقه با اجرای این طرح دانست. براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای احیاء و حفظ جنگل های شمال به مدت 10 سال بهره برداری از این جنگل ها در قالب تنفس جنگل های شمال ممنوع اعلام شده که این طرح از سال جاری وارد فاز اجرایی شد.

*  احیاء و حفظ جنگل و تاسیسات و امکانات نقطه آغازین تنفس
مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت با خاتمه دادن به برداشت چوب در جنگل های شمال از جمله ساری باید طرح های جنگلداری، احیاء و حفظ جنگل و تاسیسات موجود با قدرت بیشتری دنبال شود تا بتوانیم در برخی جای خالی شرکت ها چوب بری را در طرح های جنگلداری پر کنیم. بابایی افزود : هم اکنون منابع طبیعی منطقه ساری 3 هزار و 500 کیلومتر جاده جنگلی و 7 هزار و 500 کیلومتر حصارکشی دور جنگل را برای حفظ این منابع خدادادی در اختیار دارد که با خاتمه طرح های جنگل داری و شروع تنفس ما نیازمند نگهداری این امکانات و زیرساخت ها داریم. وی اضافه کرد : ما باید نیروهای مورد نیاز انسانی خود را برای اجرای طرح های جنگلداری (احیاء و حفظ) از بین نیروهای بیکار طرف قرارداد با شرکت های بهره برداری چوب در جنگل ها استفاده کنیم تا جلوی تنش اجتماعی ناشی از بیکاری این قشر را مدیریت کنیم. بابایی افزود : برای این کار نیازبه اعتبار داریم که تاکنون به دلیل محدودیت های مالی اعتبار مصوب نیز در اختیار ما قرار داده نشد. وی کل اعتبار مصوب برای اجرای طرح تنفس جنگل را افزون بر 680 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود : تاکنون اعتباری در اختیاراستان ها قرار نگرفته وپیش بینی می شود در روزهای آینده اندکی از این اعتبار توزیع شود. مدیرکل منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد : باید اعتبار مصوب به طور کامل به استان ها تخصیص یابد تا طرح به طور کامل عملیاتی شود. مازندران 2 میلیون و 400 هزار هکتار مساحت دارد که یک میلیون و 700 هزار هکتار از این مساحت را عرصه منابع طبیعی تشکیل می دهد که 550 هزار هکتار آن تحت مدیریت نوشهر و مابقی در حیطه اختیارات مازندران- ساری قرار دارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی