جستجو

اتفاق خوب در جلسه هم اندیشی شرکت توزیع برق و سازمان  هواشناسی مازندران صورت گرفت 
 
انعقاد تفاهم نامه برای تحقیقات مشترک مدیریت بحران
 
 
 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران ، جلسه مشترکی بین سازمان هواشناسی مازندران با شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای توسعه هواشناسی کاربردی با معاونین، مدیران و روسای ادارات توزیع برق مازندران برگزار شد.
شهابی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در خصوص اهمیت و جایگاه هواشناسی و نیاز به دانستن وضعیت جوی به منظور آمادگی هرچه بیشتر در هنگام بروز پدیده جوی مطالبی بیان داشتند.
درادامه رضوی مدیر کل هواشناسی مازندران در ارتباط با تغییر اقلیم و متعاقب آن تغییر در رویه بارش، شدت، زمان و مکان بارش و نیز پیامدهای آن کاهش حجم ذخایر آبی مازندران ، افزایش دما در سال ها و ماه های اخیر، نیاز فزاینده مشترکین توزیع برق به استفاده از ادوات سرمایشی و نهایتاً فشار به ایستگاه های توزیع برق را در پی خواهد داشت.
وی همچنین در ارتباط با نحوه صدور پیش بینی ها ، اطلاعیه ها و اخطاریه های جوی مطالبی ارائه نمودند و به منظور استفاده هر چه مطلوبتر خدمات هواشناسی ،اپلیکیشن هواشناسی مازندران را معرفی نمودند همچنین طرفین بر انعقاد تفاهم نامه و ضرورت انجام فعالیت‏های تحقیقاتی مشترک ، جهت شناسایی مناطق مختلف استان از لحاظ نیازهای گرمایشی و سرمایشی که به عنوان شاخص اقلیمی معرف پتانسیل مصرف انرژی استان خواهد بود و کمک به برنامه ریزان در این زمینه خواهد نمود تاکید نمودند.
در پایان جلسه نیز، اعضاء جلسه پرسش هایی در خصوص نحوه فعالیت هواشناسی ، صحت پیش بینی ها و تغییر اقلیم مطرح نمودند که مهندس رضوی پاسخگوی آنان بودند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی