جستجو

سال هاست از او می گویند  و خودش در چشمان نیست!
 
کبری ملک تولدتان  مبارک
 
 
 

خبرشمال/  همیشه مطرح بوده و تمجید شده حتی وقتی که مدعيان در تیررس خبرها بودند اما فروتنانه لبخندی زده و در گوشه ای مانده و محصولات آموزشش آبرودار فوتبال و فوتسال مازندران شده اند. امروز تولد کبری ملک پایین است، مربی پرسابقه‌ای که قریب به دو دهه ای می شود نامش را فوتبالی ها می شنوند اما بسیاری با چهره اش آشنا نیستند. وی کاشف و پروراننده بازیکنان خوبی همجون شبنم بامتی و زهرا لطف آبادی و ... در نکا بوده و بدون اغراق می توان نقش او را در توسعه فوتبال میان بانوان مازندرانی برجسته دانست. زهرا لطف آبادی تولد این مربی سازنده و بی سر و صدا را تبریک گفته و حتما دیگر شاگردانش هم یادش کرده اند چون به جز فوتبال و فوتسال، ادب و مرام هم از ملک پایین آموخته اند. تولدتان مبارک مربی ارزنده، امید که همیشه با همین درایت و ظرافت یاریگر ورزش مان باشید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی