جستجو

 
 
احیای منظر شهری
با ساماندهی زمین‌های رها شده در رشت
 
 
 

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت بر احیای منظر شهری با ساماندهی و تنظیف زمین های رها شده در سطح شهر تاکید کرد.
رضا رسولی با اشاره به عملکرد مثبت این کمیسیون در سال گذشته و تقدیر از اعضای آن یکی از علل اصلی موفقیت سال گذشته را حضور مشاورین متخصص و دلسوز در کمیسیون و توجه لازم به مشورت ها و ایده های آنها از سوی اعضای کمیسیون دانست و خواستار ابقای مشاورین و اضافه شده نیروهای تخصصی در قالب مشاور کمیسیون شد.
  رسولی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۱۱۰ قانون در سطح شهر اظهار داشت: این ماده قانونی در راستای احیای منظر و بهبود سیمای شهری و با اعمال دیدگاه شهرسازی و پاکیزگی بر نظافت و دیوار گذاری برای زمین های رها شده در
بر اصلی شهر تاکید دارد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی