جستجو

سرپرست فرمانداری گرگان خبر داد: 
 
تدوین طرح جامع عملیاتی مدیریت بحران گرگان
 
 
 سرپرست فرمانداری گرگان از تدوین طرح جامع عملیاتی مدیریت بحران شهرستان گرگان خبرداد.
 ابوالقاسم صفوی اظهار کرد: تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهرستان گرگان با رویکرد بررسی تمامی مخاطرات طبیعی و انسان‌ساز و با رویکرد ارتقاء ظرفیت تاب‌آوری و مقاومت شهر و شهروندان تدوین می‌شود.
صفوی افزود: این طرح در محورهای پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی تهیه و تدوین و برای تصویب به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارائه می‌شود تا به این ترتیب گرگان از نقشه راه و برنامه‌ای جامع و فراگیر در حوزه رویارویی با مخاطرات و سوانح برخوردار شود. سرپرست فرمانداری گرگان در ادامه گفت: این طرح می‌تواند الگویی برای تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت بحران سایر شهرها هم قرار گیرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی