جستجو

 
 
برپایی بازارهای هفتگی
برای رفاه حال شهروندان
 
 
 

برپایی بازارهای هفتگی در محلات مختلف شهر، ضمن سهولت دسترسی شهروندان برای تامین مایحتاج روزانه و عرضه بدون واسطه فراورده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، کاهش سفرهای درون شهری را نیز موجب خواهد شد.
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مرکز استان‌،  در راستای انجام وظایف سازمانی‌، برپایی و نظارت مستمر بر بازارهای هفتگی سطح شهر که در آن بیش از هزار نفر  فعالیت دارند را در دستور کار قرار داده است. بازارهای هفتگی که در 14 محله شهر  و بر اساس نیاز سنجی‌های صورت گرفته برپا می‌شود‌، فضای مناسبی را برای شهروندان در زمینه  عرضه مستقیم فراورده‌های کشاورزی بدون واسطه‌گری و با قیمت مناسب‌،  سهولت دسترسی و  تامین مایحتاج روزانه‌،  کاهش سفرهای درون شهری به وجود
 آورده است.
در این راستا‌، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری ساری جهت  ساماندهی‌، شناسایی و تعیین رسته شغلی  یکایک کسبه  بازارهای هفتگی‌، کارت شناسایی تهیه و در اختیار آنان  قرار داده است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی