جستجو

 
 
وجود 17 هزار هکتار آببندان
در مازندران
 
 
 

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مازندران دارای 17 هزار هکتار آببندان است، تاکید کرد که این آببندانها ظرفیت ذخیره سازی حدود 330 میلیون متر مکعب آب را در خود دارند که این میزان از ذخیره آب همه سدهای مازندران بیشتر است.
فرزین فرهادی در جلسه شورای کشاورزی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه مازندران دارای 17 هزار هکتار آببندان است، اظهار کرد: این آببندانها ظرفیت ذخیره سازی حدود 330 میلیون متر مکعب آب را در خود دارند که این میزان از ذخیره آب همه سدهای مازندران بیشتر است.  وی تصریح کرد: با استفاده از آب ذخیره شده در آببندانها به جای استفاده از چاهها نسبت شوری آب کاهش مییابد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی