جستجو

 
 
مانور ردیابی آفت مگس میوه
مدیترانه ای و علف هرز
در هفته پدافند غیرعامل
 
 
 

با حضور حیدری نژاد معاون فرماندار و مهندس امیربنده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان املش و جمعی از کارشناسان مجرب جهاد کشاورزی شهرستان، مانور ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه ای و علف هرز آروجیا با رویکرد استحکام بخشی صورت گرفت.
از جمله  اهداف این مانور  انجام اقدامات پیش دستانه درخصوص جلوگیری ازشیوع احتمالی آفت درمنطقه، آموزش به باغداران منطقه وجلب مشارکت باغداران درکنترل آفت،  شناسایی کانون های خسارت زای آفت درمنطقه وانجام کانون کوبی با استفاده ازفرمونها وجلب کننده های تخصصی، کنترل ومهارتکثیرآفت مگس میوه مدیترانه ای درسطح باغات شهرستان،  امحا اصولی وبهداشتی محصولات آسیب دیده درسطح ۳۲۰۰ هکتار ازباغات شهرستان املش با نصب انواع تله های جلب کننده درروستاهای شیشارستان وپردین لنگه بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی