جستجو

 
 
وضعیت سدها
 نوید سالی پرآب برای کشاورزان مازندران
 
 
 

درحال حاضر سدهای مازندران نسبت به سال گذشته از وضعیت خوبی برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این‌باره ضمن اعلام مطلب فوق اظهار کرد: سال گذشته بارش‌های خوب موجب شد امید کشاورزان در فصل کاشت بیشتر شود و با شور و شوق بیشتری عملیات کشت را آغاز کنند.
محمدابراهیم یخکشی، با بیان اینکه امسال نیز بارش‌‌ها خوب بوده و وضعیت سدها نوید سال زراعی خوبی را به کشاورزان می‌دهد، گفت: درحالی‌که دو سال گذشته برخی از کشاورزان به‌دلیل نبود منابع آبی مطمئن مجبور شدند برخی از اراضی را به حال خود رها کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این‌باره اظهار کرد: در حال حاضر سدهای مازندران نسبت به سال گذشته از وضعیت خوبی برخوردار هستند.
محمدابراهیم یخکشی افزود: باتوجه به شرایط مطلوب سدها اگر همین روند را داشته باشیم شرایط نرمالی خواهیم داشت.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی