• پرینت

جستجو

 
 
دعوت ورزشکار گیلانی
 به اردوی تیم‌ملی سپک تاکرا
 
 
 

امیرخانی ورزشکار گیلانی به اردوی تیم‌ملی سپک تاکرا دعوت شد.
امیرخانی از گیلان به همراه 7 ورزشکار دیگر به اولین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ملی سپک تاکرای ایران دعوت شد.
این مرحله از اردو به مدت 6 روز در شهرستان قصر شیرین ادامه دارد.
سرمربیگری تیم‌ملی سپک تاکرا  بر عهده پیام شیرعلی از گیلان است.
تیم‌ملی سپک تاکرای ایران برای حضور در جهت حضور در رقابت‌های آسیایی و جهانی جهانی
 آماده می کند.