جستجو

سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران عنوان کرد:
 
اراذل و اوباش تهدیدی جدی برای جامعه
 
 
 
فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه اراذل و اوباش با ایجاد رعب و وحشت احساس امنیت در جامعه را از بین می‌برند، تاکید کرد که یکى از مسایل مهم اجتماعى که زمینه‌ساز از بین بردن احساس امنیت در بین مردم مى‌شود وجود افرادى است که با نقض قوانین و ایجاد رعب و وحشت سعى در قدرت نمایى در جامعه دارند که قانون آنان را تحت عنوان اراذل
و اوباش می‌شناسد.
او افزود: در پیشگیرى و مقابله با خودنمایى این افراد نیاز به اهرم‌ها و مکانیزم هاى کنترلى در جامعه است، یکی از این مکانیزم‌ها طرح جمع آوری اراذل و اوباش است که در سال هاى گذشته در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.
سردار میرزایی با بیان اینکه نیروی انتظامی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، مبادرت به اجراى طرحی اجتماعی، انتظامى به منظور ارتقاء امنیت اجتماعى کرده است، گفت: در راستای این طرح اهدافی مانند افزایش احساس امنیت شهروندان، کاهش دامنه شیوع کجروى‌ها و آسیب هاى اجتماعى، کاهش وقوع کنش هاى اعتراض آمیز و افزایش روحیۀ نشاط و شادابى را دنبال کرده است.
سردار مرتضی میرزایی فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: با توجه به بالا بودن ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی و میزان بالای کاربر فضای مجازی کوچکترین تحرکات این گونه افراد در فضای مجازی تبعات گسترده‌ای بر افکار عمومی دارد.
فرمانده انتظامی مازندران افزود: فعالیت این گونه افراد تحت کنترل نیروی انتظامی قرار گرفته و در کمترین زمان با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد و در این زمینه نقش پلیس فتا و معاونت اجتماعی در کنار اقدامات بازدارنده پلیس‌های تخصصی، بسیار کارساز است.
سردار میرزایی گفت: با رصد به موقع شبکه‌های اجتماعی هر گونه تحرکات رسانه‌ای شده اراذل و اوباش را با اقدامات مناسب عوامل اجرایی، پاسخ رسانه‌ای لازم ارائه می‌دهد تا بر احساس امنیت و اعتماد عمومی به پلیس خدشه‌ای وارد نشود.
او افزود: برخورد تند، سریع و قاطع پلیس با اراذل و اوباش و جلوگیری از تحرکات آنان به خصوص مواردی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند، حساسیت نیروی انتظامی را دو چندان کرده است.
فرمانده انتظامی مازندران گفت: انگیزه‌ها و علل بروز شکل گیری اراذل و اوباش را باید در شیوع فقر و بیکاری در جامعه، تمایل نسل جوان به نماد سازی و تقویت افکار انحرافی در دسترس بودن سلاح سرد و گاهاً گرم، کم رنگ شدن اعتقادات دینی و مذهبی، تأخیر یا عدم ازدواج موفق، نفوذ فرهنگ بی بندوباری غربی در نسل جوان، بالا بودن ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی بر افکار عمومی و تحریک اینگونه افراد برای ادامه رفتار هنجارشکنانه دانست.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی